Spawanie MIG robotem vs zrobotyzowane spawanie laserowe

Spawanie MIG robotem

Jeśli chodzi o spawanie zrobotyzowane, producenci elementów spawanych mają w zakresie automatyzacji wiele opcji do wyboru. Spawanie robotami metodą MIG jest od lat jedną z najpopularniejszych metod stosowanych przez producentów. Jednakże, postęp w technologii spawania zrobotyzowanego umożliwił zautomatyzowanie nietradycyjnych dotąd metod spawania, takich jak spawanie laserowe. Poniżej znajduje się porównanie tych dwóch technologii.

Spawanie laserowe robotem

Ten rodzaj spawania różni się od technologii MIG. Robotyczne spawanie laserowe to metoda spawania bezdotykowego. Roboty do spawania laserowego mogą łączyć metale bez konieczności dotykania ich przyrządem na powierzchni obrabianych przedmiotów.

Na przedmiot zostanie wyemitowana wąska wiązka laserowa. Promieniowanie ciepła od wiązki spowoduje stopienie metali. Do ochrony spoiny przed zanieczyszczeniami stosuje się gaz osłonowy. Ponieważ roboty do spawania laserem są w stanie precyzyjnie skupić skoncentrowaną wiązkę laserową, istnieje niewielka strefa wpływu ciepła. Dzięki temu części nie ulegają uszkodzeniu ani zniekształceniu podczas spawania.

Dlatego właśnie laserowe zrobotyzowane stanowiska spawalnicze są idealne do spawania skomplikowanych, delikatnych lub cienkich elementów. Dodatkowym atutem jest również jakość spoiny, dużo lepsza niż przy spawaniu tradycyjnym.

Spawanie MIG robotem przemysłowym

MIG jest metodą spawania, która jest powszechnie stosowana w automatyzacji spawania. Robotyzacja spawanie metodą MIG polega na stosowaniu bardziej tradycyjnych źródeł spawalniczych, takich jak palnik spawalniczy, zasilacz spawalniczy oraz podajnik drutu. Większość manipulatorów, zwłaszcza 6 osiowych, może być używana do automatyzacji spawania w aplikacji MIG.

W tym typie spawania można brać pod uwagę roboty używane oraz nowe maszyny różnych producentów w tym między innymi:

  • Fanuc
  • ABB
  • KUKA
  • Kawasaki
  • Motoman

W przeciwieństwie do spawania laserowego, które polega na łączeniu metali poprzez stapianie elementów metalowych, roboty MIG tworzą spoiny poprzez stapianie drutu wypełniającego. Spawanie MIG robotem polega na tym, że elektroda drutowa jest stale podawana do palnika robota. Robot przykłada palnik do obrabianych elementów i powoduje stopienie elektrody drucianej pomiędzy metalami w celu połączenia ich ze sobą.

Roboty spawalnicze MIG wytwarzają mocne spoiny. Dlatego w są lepszym rozwiązaniem od robotów do spawania laserowego, w przypadku spawania grubszych elementów. Natomiast to na co warto zwrócić uwagę w tej technologii jest to, że spoiny zazwyczaj wymagają dodatkowych czynności wykończeniowych. Drut wypełniający zwiększa odpryski, które powinny być usunięte. Ponieważ roboty do spawania laserowego nie mają kontaktu z obrabianymi przedmiotami i nie wymagają stosowania wypełniacza, spoiny stają się czystsze i nie wymagają dodatkowego wykańczania.